ฝึกทักษะว่ายน้ำเพื่อป้องกันการจมน้ำ
"ณ.สระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์"

ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2564
ลำดับ
ปี
ชื่อกีฬา
จำกัดช่วงอายุ
วันที่
รอบ
เวลา
เปิดรับ(คน)
สถานที่
1 2564 ว่ายน้ำ 6-14 เสาร์-อาทิตย์ 1 08:00-10:00 น. 84 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
2 2564 ว่ายน้ำ 6-14 เสาร์-อาทิตย์ 2 10:00-12:00 น. 72 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
3 2564 ว่ายน้ำ 6-14 เสาร์-อาทิตย์ 3 14:00-16:00 น. 84 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน