โครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้ ประจำปี 2564
"ณ.สระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์"

ตารางชนิดกีฬาที่เปิดสอน วัน เวลา และสถานที่
ลำดับ
ปี
ชื่อกีฬา
จำกัดช่วงอายุ
วันที่
รอบ
เวลา
เปิดรับ(คน)
สถานที่
1 2563 ว่ายน้ำ 7-12 20 พ.ย - 27 ธ.ค 2563 (เฉพาะ เสาร์-อาทิตย์) 1 08:00-09:00 น. 120 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
2 2563 ว่ายน้ำ 7-12 20 พ.ย - 27 ธ.ค 2563 (เฉพาะ เสาร์-อาทิตย์) 2 09:00-10:00 น. 120 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
3 2563 ว่ายน้ำ 7-12 20 พ.ย - 27 ธ.ค 2563 (เฉพาะ เสาร์-อาทิตย์) 3 15:00-16:00 น. 120 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน