ฝึกทักษะว่ายน้ำเพื่อป้องกันการจมน้ำ
"ณ.สระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์"

ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม - 28 ตุลาคม 2565
ลำดับ
ปี
ชื่อกีฬา
จำกัดช่วงอายุ
วันที่
รอบ
เวลา
เปิดรับ(คน)
สถานที่
1 2565 ว่ายน้ำ 6-14 จันทร์-ศุกร์ 1 09:00-11:00 น. 60 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน