โครงการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564
"ร้อนนี้มีกีฬาสร้างแรงบันดาลใจ"

ตารางชนิดกีฬาที่เปิดสอน วัน เวลา และสถานที่
ลำดับ
ปี
ชื่อกีฬา
จำกัดช่วงอายุ
วันที่
รอบ
เวลา
เปิดรับ(คน)
สถานที่
1 2564 กระบี่กระบอง - ดาบไทย 7-18 จันทร์-ศุกร์ 1 13:00-15:00 น. 40 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
2 2564 บาสเกตบอล 7-18 จันทร์-ศุกร์ 1 14:00-16:00 น. 61 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
3 2564 บาสเกตบอล 7-18 จันทร์-ศุกร์ 2 16:00-18:00 น. 60 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
4 2564 ฟุตซอล 5-18 จันทร์-ศุกร์ 1 07:00-09:00 น. 80 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
5 2564 ฟุตซอล 5-18 จันทร์-ศุกร์ 1 10:00-12:00 น. 40 ศูนย์ฝึกกีฬากรมพลศึกษา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ (คลอง6)
6 2564 ฟุตบอล 7-18 จันทร์-ศุกร์ 1 07:00-09:00 น. 60 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
7 2564 ฟุตบอล 7-18 จันทร์-ศุกร์ 1 08:00-10:00 น. 40 ศูนย์ฝึกกีฬากรมพลศึกษา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ (คลอง6)
8 2564 ฟุตบอล 7-18 จันทร์-ศุกร์ 2 09:00-11:00 น. 60 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
9 2564 มวยไทย - มวยสากล 7-18 จันทร์-ศุกร์ 1 10:00-12:00 น. 40 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
10 2564 มวยไทย - มวยสากล 7-18 จันทร์-ศุกร์ 2 14:00-16:00 น. 40 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
11 2564 ยิมนาสติกลีลาเด็กเล็ก 4-12 จันทร์-ศุกร์ 1 09:00-11:00 น. 30 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
12 2564 ยิมนาสติกลีลาเด็กเล็ก 4-12 จันทร์-ศุกร์ 2 13:00-15:00 น. 30 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
13 2564 ว่ายน้ำ 7-18 จันทร์-ศุกร์ 1 08:00-10:00 น. 80 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
14 2564 ว่ายน้ำ 7-18 จันทร์-ศุกร์ 2 10:00-12:00 น. 80 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
15 2564 ว่ายน้ำ 7-18 จันทร์-ศุกร์ 3 14:00-16:00 น. 80 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
16 2564 ว่ายน้ำ 7-18 จันทร์-ศุกร์ 4 16:00-18:00 น. 80 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
17 2564 สแต็ค 5-18 จันทร์-ศุกร์ 1 13:00-15:00 น. 40 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
18 2564 สแต็ค 5-18 จันทร์-ศุกร์ 2 15:00-17:00 น. 40 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
19 2564 หมากล้อม 7-18 จันทร์-ศุกร์ 1 08:00-10:00 น. 40 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
20 2564 หมากล้อม 7-18 จันทร์-ศุกร์ 2 10:00-12:00 น. 40 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
21 2564 เทควันโด 5-18 จันทร์-ศุกร์ 1 13:00-15:00 น. 61 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
22 2564 เทควันโด 5-18 จันทร์-ศุกร์ 2 15:00-17:00 น. 60 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
23 2564 เทเบิลเทนนิส 5-18 จันทร์-ศุกร์ 1 08:00-10:00 น. 40 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
24 2564 เทเบิลเทนนิส 5-18 จันทร์-ศุกร์ 2 10:00-12:00 น. 40 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
25 2564 แบดมินตัน 7-18 จันทร์-ศุกร์ 1 08:00-10:00 น. 60 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
26 2564 แบดมินตัน 7-18 จันทร์-ศุกร์ 2 10:00-12:00 น. 60 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
27 2564 แอโรบิกดานซ์ 5-18 จันทร์-ศุกร์ 1 09:00-11:00 น. 40 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน