โครงการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565
"ร้อนนี้มีกีฬาสร้างแรงบันดาลใจ"

ตารางชนิดกีฬาที่เปิดสอน วัน เวลา และสถานที่
ลำดับ
ปี
ชื่อกีฬา
จำกัดช่วงอายุ
วันที่
รอบ
เวลา
เปิดรับ(คน)
สถานที่
1 2565 กระบี่กระบอง - ดาบไทย 9-18 จันทร์-ศุกร์ 1 08:00-10:00 น. 40 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
2 2565 กระบี่กระบอง - ดาบไทย 9-18 จันทร์-ศุกร์ 2 10:00-12:00 น. 40 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
3 2565 บาสเกตบอล 9-18 จันทร์-ศุกร์ 1 13:00-15:00 น. 40 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
4 2565 บาสเกตบอล 9-18 จันทร์-ศุกร์ 2 15:00-17:00 น. 40 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
5 2565 ฟุตซอล 9-18 จันทร์-ศุกร์ 1 07:00-09:00 น. 60 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
6 2565 ฟุตซอล 9-18 จันทร์-ศุกร์ 2 15:00-17:00 น. 60 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
7 2565 ฟุตบอล 9-18 จันทร์-ศุกร์ 1 07:00-09:00 น. 60 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
8 2565 ฟุตบอล 9-18 จันทร์-ศุกร์ 2 09:00-11:00 น. 60 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
9 2565 มวยไทย - มวยสากล 9-18 จันทร์-ศุกร์ 1 10:00-12:00 น. 40 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
10 2565 มวยไทย - มวยสากล 9-18 จันทร์-ศุกร์ 2 13:00-15:00 น. 40 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
11 2565 ยิมนาสติกลีลาเด็กเล็ก 9-12 จันทร์-ศุกร์ 1 08:00-10:00 น. 20 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
12 2565 ยิมนาสติกลีลาเด็กเล็ก 9-12 จันทร์-ศุกร์ 2 10:00-12:00 น. 20 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
13 2565 ยิมนาสติกลีลาเด็กเล็ก 9-12 จันทร์-ศุกร์ 3 13:00-15:00 น. 20 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
14 2565 ยิมนาสติกลีลาเด็กเล็ก 9-12 จันทร์-ศุกร์ 4 15:00-17:00 น. 20 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
15 2565 ว่ายน้ำ 6-14 จันทร์-ศุกร์ 1 09:00-11:00 น. 60 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
16 2565 ว่ายน้ำ (จันทร์ - ศุกร์) 9-18 จันทร์-ศุกร์ 1 08:00-10:00 น. 50 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
17 2565 ว่ายน้ำ (จันทร์ - ศุกร์) 9-18 จันทร์-ศุกร์ 2 10:00-12:00 น. 50 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
18 2565 ว่ายน้ำ (จันทร์ - ศุกร์) 9-18 จันทร์-ศุกร์ 3 14:00-16:00 น. 50 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
19 2565 ว่ายน้ำ (จันทร์ - ศุกร์) 9-18 จันทร์-ศุกร์ 4 16:00-18:00 น. 50 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
20 2565 สแต็ค 9-18 จันทร์-ศุกร์ 1 13:00-15:00 น. 40 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
21 2565 สแต็ค 9-18 จันทร์-ศุกร์ 2 15:00-17:00 น. 40 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
22 2565 หมากล้อม 9-18 จันทร์-ศุกร์ 1 08:00-10:00 น. 40 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
23 2565 หมากล้อม 9-18 จันทร์-ศุกร์ 2 10:00-12:00 น. 40 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
24 2565 เทควันโด 9-18 จันทร์-ศุกร์ 2 13:00-15:00 น. 40 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
25 2565 เทควันโด 9-18 จันทร์-ศุกร์ 1 15:00-17:00 น. 40 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
26 2565 เทเบิลเทนนิส 9-18 จันทร์-ศุกร์ 1 08:00-10:00 น. 40 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
27 2565 เทเบิลเทนนิส 9-18 จันทร์-ศุกร์ 2 10:00-12:00 น. 40 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
28 2565 แบดมินตัน 9-18 จันทร์-ศุกร์ 1 08:00-10:00 น. 40 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
29 2565 แบดมินตัน 9-18 จันทร์-ศุกร์ 2 10:00-12:00 น. 40 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
30 2565 แอโรบิค 9-18 จันทร์-ศุกร์ 1 08:00-10:00 น. 40 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน
31 2565 แอโรบิค 9-18 จันทร์-ศุกร์ 2 10:00-12:00 น. 40 สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน