ระบบฐานข้อมูล ด้านกีฬา กรมพลศึกษา / Department of Physical Education

สมัครเข้าใช้งานระบบ

**ขยายวันรับสมัคร กีฬาว่ายน้ำระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2563 จนถึงวันที่ " 30 พฤษภาคม 2563 " สำหรับผู้ที่ไม่สามารถยื่นเอกสาร สกฬ.1 และ สกฬ.3 ผ่านระบบได้ สามารถยื่นความประสงค์สมัครผ่านทางเว็บไซต์เป็นการชั่วคราวที่
.....คลิ๊กที่นี่..... เพื่อยืนยันการเข้ารับสมัคร