บริเวณจุดจอดรถงานแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ "ขุนด่านเกมส์"
บริเวณจุดจอดรถงานแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ "ขุนด่านเกมส์" ครั้งที่ 39 

 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Attachments:
จุดจอดรถ Download

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330