พิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์พระราชทานการแข่งขันกีฬา "ขุนด่านเกมส์"
พิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์พระราชทานการแข่งขันกีฬา "ขุนด่านเกมส์"

วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์พระราชทานการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561 "ขุนด่านเกมส์" ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330