รายการ วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง คู่ที่ 4 สายที่ D คู่ที่ 4 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 10:30 น.
   สนามชายหาด ม.การกีฬา
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 น.ส.ณัฐชนันท์ ศรีดี เขตการแข่งขันที่ 3 นครราชสีมา
2 น.ส.ธิญาดา เปียนขุนทด เขตการแข่งขันที่ 3 นครราชสีมา
1 กาญจนา เสี่ยงบุญ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
2 วิภาวรรณ ชูน้ำคำ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330