รายการ วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย คู่ที่ 8 สายที่ H คู่ที่ 8 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09:00 น.
   สนามชายหาด ม.การกีฬา
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 ธีรศักดิ์ กองแก้ว เขตการแข่งขันที่ 6 นครสวรรค์
2 พงศ์พล ป้องสมาน เขตการแข่งขันที่ 6 นครสวรรค์
1 สิริโรจน์ เคนทอง เขตการแข่งขันที่ 1 ชัยนาท
2 ไพศาล น้ำจันทร์ เขตการแข่งขันที่ 1 ชัยนาท

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330