รายงานผลการแข่งขันจำนวนผู้ออกกำลังกายระหว่างจังหวัด (ภายในเขต)

วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 05.00 - 19.00 น.
   
 
เขต 1
อันดับที่ จังหวัด จำนวนประชากร (คน) จำนวนผู้ออกกำลังกาย (คน) ร้อยละ
1  นนทบุรี 1,173,870  624,827  53.23 
2  อ่างทอง 283,568  138,901  48.98 
3  สระบุรี 633,460  252,437  39.85 
4  ปทุมธานี 1,074,058  301,804  28.10 
5  สิงห์บุรี 212,158  59,203  27.91 
6  พระนครศรีอยุธยา 803,599  223,546  27.82 
7  ลพบุรี 758,406  210,571  27.76 
8  ชัยนาท 332,283  61,560  18.53 
ผลรวม
5,271,402 
1,872,849 
35.53 

เขต 2
อันดับที่ จังหวัด จำนวนประชากร (คน) จำนวนผู้ออกกำลังกาย (คน) ร้อยละ
1  สระแก้ว 552,187  279,287  50.58 
2  ปราจีนบุรี 479,314  240,132  50.10 
3  จันทบุรี 527,350  261,815  49.65 
4  สมุทรปราการ 1,261,530  529,765  41.99 
5  ระยอง 674,393  272,862  40.46 
6  นครนายก 257,300  102,673  39.90 
7  ฉะเชิงเทรา 695,478  241,508  34.73 
8  ตราด 224,730  74,515  33.16 
9  ชลบุรี 1,421,425  431,635  30.37 
ผลรวม
6,093,707 
2,434,192 
39.95 

เขต 3
อันดับที่ จังหวัด จำนวนประชากร (คน) จำนวนผู้ออกกำลังกาย (คน) ร้อยละ
1  ชัยภูมิ 1,137,049  955,294  84.02 
2  นครราชสีมา 2,620,517  2,021,292  77.13 
3  ร้อยเอ็ด 1,308,318  897,965  68.64 
4  ศรีสะเกษ 1,465,213  973,012  66.41 
5  มุกดาหาร 346,016  218,732  63.21 
6  อุบลราชธานี 1,844,669  1,080,483  58.57 
7  บุรีรัมย์ 1,579,248  707,957  44.83 
8  อำนาจเจริญ 375,380  139,525  37.17 
9  สุรินทร์ 1,391,636  485,202  34.87 
10  ยโสธร 540,211  186,795  34.58 
ผลรวม
12,608,257 
7,666,257 
60.80 

เขต 4
อันดับที่ จังหวัด จำนวนประชากร (คน) จำนวนผู้ออกกำลังกาย (คน) ร้อยละ
1  กาฬสินธุ์ 984,907  638,617  64.84 
2  มหาสารคาม 960,588  555,209  57.80 
3  สกลนคร 1,138,609  638,312  56.06 
4  หนองบัวลำภู 508,864  268,973  52.86 
5  อุดรธานี 1,570,300  824,406  52.50 
6  นครพนม 713,341  348,842  48.90 
7  เลย 634,513  292,204  46.05 
8  ขอนแก่น 1,790,049  664,815  37.14 
9  หนองคาย 517,260  147,424  28.50 
10  บึงกาฬ 420,647  87,882  20.89 
ผลรวม
9,239,078 
4,466,684 
48.35 

เขต 5
อันดับที่ จังหวัด จำนวนประชากร (คน) จำนวนผู้ออกกำลังกาย (คน) ร้อยละ
1  เชียงใหม่ 1,678,284  1,637,467  97.57 
2  แพร่ 454,083  289,166  63.68 
3  เชียงราย 1,207,699  765,676  63.40 
4  ลำปาง 753,013  444,999  59.10 
5  ลำพูน 405,468  218,738  53.95 
6  พะเยา 484,454  208,043  42.94 
7  แม่ฮ่องสอน 248,178  48,718  19.63 
8  น่าน 478,264  13,270  2.77 
ผลรวม
5,709,443 
3,626,077 
63.51 

เขต 6
อันดับที่ จังหวัด จำนวนประชากร (คน) จำนวนผู้ออกกำลังกาย (คน) ร้อยละ
1  สุโขทัย 602,460  412,360  68.45 
2  อุตรดิตถ์ 460,400  276,457  60.05 
3  พิษณุโลก 858,988  418,138  48.68 
4  ตาก 539,553  256,335  47.51 
5  นครสวรรค์ 1,072,756  499,935  46.60 
6  เพชรบูรณ์ 995,807  366,007  36.75 
7  พิจิตร 547,543  165,662  30.26 
8  อุทัยธานี 330,179  93,066  28.19 
9  กำแพงเพชร 729,522  165,430  22.68 
ผลรวม
6,137,208 
2,653,390 
43.23 

เขต 7
อันดับที่ จังหวัด จำนวนประชากร (คน) จำนวนผู้ออกกำลังกาย (คน) ร้อยละ
1  เพชรบุรี 474,192  227,752  48.03 
2  ประจวบคีรีขันธ์ 525,107  245,600  46.77 
3  กาญจนบุรี 848,198  350,949  41.38 
4  นครปฐม 891,071  209,031  23.46 
5  ราชบุรี 853,217  194,349  22.78 
6  สมุทรสาคร 531,887  88,957  16.72 
7  สมุทรสงคราม 194,189  15,840  8.16 
8  สุพรรณบุรี 849,053  65,719  7.74 
ผลรวม
5,166,914 
1,398,197 
27.06 

เขต 8
อันดับที่ จังหวัด จำนวนประชากร (คน) จำนวนผู้ออกกำลังกาย (คน) ร้อยละ
1  นครศรีธรรมราช 1,548,028  1,507,542  97.38 
2  ระนอง 177,089  122,386  69.11 
3  ชุมพร 500,575  326,767  65.28 
4  พังงา 261,370  121,574  46.51 
5  สุราษฎร์ธานี 1,040,230  369,536  35.52 
6  กระบี่ 456,811  113,876  24.93 
7  ภูเก็ต 378,364  26,667  7.05 
ผลรวม
4,362,467 
2,588,348 
59.33 

เขต 9
อันดับที่ จังหวัด จำนวนประชากร (คน) จำนวนผู้ออกกำลังกาย (คน) ร้อยละ
1  สตูล 312,673  209,751  67.08 
2  สงขลา 1,401,303  915,971  65.37 
3  พัทลุง 520,419  304,261  58.46 
4  ปัตตานี 686,186  264,555  38.55 
5  นราธิวาส 774,799  284,995  36.78 
6  ตรัง 638,746  126,311  19.77 
7  ยะลา 511,911  95,046  18.57 
ผลรวม
4,846,037 
2,200,890 
45.42 

เขต 10
อันดับที่ จังหวัด จำนวนประชากร (คน) จำนวนผู้ออกกำลังกาย (คน) ร้อยละ
1  กรุงเทพมหานคร 5,692,284  1,500  0.03 
ผลรวม
5,692,284 
1,500 
0.03 

 
รายงานผลโดย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
ข้อมูลจำนวนประชากร อ้างอิงจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558