รายงานผลการแข่งขันจำนวนผู้ออกกำลังกายระดับประเทศ (จังหวัด)

วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 05.00 - 19.00 น.
 
   
อันดับที่ จังหวัด เขต จำนวนประชากร (คน) จำนวนผู้ออกกำลังกาย (คน) ร้อยละ
1  เชียงใหม่ 5 1,678,284  1,637,467  97.57 
2  นครศรีธรรมราช 8 1,548,028  1,507,542  97.38 
3  ชัยภูมิ 3 1,137,049  955,294  84.02 
4  นครราชสีมา 3 2,620,517  2,021,292  77.13 
5  ระนอง 8 177,089  122,386  69.11 
6  ร้อยเอ็ด 3 1,308,318  897,965  68.64 
7  สุโขทัย 6 602,460  412,360  68.45 
8  สตูล 9 312,673  209,751  67.08 
9  ศรีสะเกษ 3 1,465,213  973,012  66.41 
10  สงขลา 9 1,401,303  915,971  65.37 
11  ชุมพร 8 500,575  326,767  65.28 
12  กาฬสินธุ์ 4 984,907  638,617  64.84 
13  แพร่ 5 454,083  289,166  63.68 
14  เชียงราย 5 1,207,699  765,676  63.40 
15  มุกดาหาร 3 346,016  218,732  63.21 
16  อุตรดิตถ์ 6 460,400  276,457  60.05 
17  ลำปาง 5 753,013  444,999  59.10 
18  อุบลราชธานี 3 1,844,669  1,080,483  58.57 
19  พัทลุง 9 520,419  304,261  58.46 
20  มหาสารคาม 4 960,588  555,209  57.80 
21  สกลนคร 4 1,138,609  638,312  56.06 
22  ลำพูน 5 405,468  218,738  53.95 
23  นนทบุรี 1 1,173,870  624,827  53.23 
24  หนองบัวลำภู 4 508,864  268,973  52.86 
25  อุดรธานี 4 1,570,300  824,406  52.50 
26  สระแก้ว 2 552,187  279,287  50.58 
27  ปราจีนบุรี 2 479,314  240,132  50.10 
28  จันทบุรี 2 527,350  261,815  49.65 
29  อ่างทอง 1 283,568  138,901  48.98 
30  นครพนม 4 713,341  348,842  48.90 
31  พิษณุโลก 6 858,988  418,138  48.68 
32  เพชรบุรี 7 474,192  227,752  48.03 
33  ตาก 6 539,553  256,335  47.51 
34  ประจวบคีรีขันธ์ 7 525,107  245,600  46.77 
35  นครสวรรค์ 6 1,072,756  499,935  46.60 
36  พังงา 8 261,370  121,574  46.51 
37  เลย 4 634,513  292,204  46.05 
38  บุรีรัมย์ 3 1,579,248  707,957  44.83 
39  พะเยา 5 484,454  208,043  42.94 
40  สมุทรปราการ 2 1,261,530  529,765  41.99 
41  กาญจนบุรี 7 848,198  350,949  41.38 
42  ระยอง 2 674,393  272,862  40.46 
43  นครนายก 2 257,300  102,673  39.90 
44  สระบุรี 1 633,460  252,437  39.85 
45  ปัตตานี 9 686,186  264,555  38.55 
46  อำนาจเจริญ 3 375,380  139,525  37.17 
47  ขอนแก่น 4 1,790,049  664,815  37.14 
48  นราธิวาส 9 774,799  284,995  36.78 
49  เพชรบูรณ์ 6 995,807  366,007  36.75 
50  สุราษฎร์ธานี 8 1,040,230  369,536  35.52 
51  สุรินทร์ 3 1,391,636  485,202  34.87 
52  ฉะเชิงเทรา 2 695,478  241,508  34.73 
53  ยโสธร 3 540,211  186,795  34.58 
54  ตราด 2 224,730  74,515  33.16 
55  ชลบุรี 2 1,421,425  431,635  30.37 
56  พิจิตร 6 547,543  165,662  30.26 
57  หนองคาย 4 517,260  147,424  28.50 
58  อุทัยธานี 6 330,179  93,066  28.19 
59  ปทุมธานี 1 1,074,058  301,804  28.10 
60  สิงห์บุรี 1 212,158  59,203  27.91 
61  พระนครศรีอยุธยา 1 803,599  223,546  27.82 
62  ลพบุรี 1 758,406  210,571  27.76 
63  กระบี่ 8 456,811  113,876  24.93 
64  นครปฐม 7 891,071  209,031  23.46 
65  ราชบุรี 7 853,217  194,349  22.78 
66  กำแพงเพชร 6 729,522  165,430  22.68 
67  บึงกาฬ 4 420,647  87,882  20.89 
68  ตรัง 9 638,746  126,311  19.77 
69  แม่ฮ่องสอน 5 248,178  48,718  19.63 
70  ยะลา 9 511,911  95,046  18.57 
71  ชัยนาท 1 332,283  61,560  18.53 
72  สมุทรสาคร 7 531,887  88,957  16.72 
73  สมุทรสงคราม 7 194,189  15,840  8.16 
74  สุพรรณบุรี 7 849,053  65,719  7.74 
75  ภูเก็ต 8 378,364  26,667  7.05 
76  น่าน 5 478,264  13,270  2.77 
77  กรุงเทพมหานคร 10 5,692,284  1,500  0.03 
อันดับที่ เขต ร้อยละ
1563.51  
2360.80  
3859.33  
4448.35  
5945.42  
6643.23  
7239.95  
8135.53  
9727.06  
10100.03  
 รวม  79  จังหวัด  คิดเป็น 44.39
 จำนวนผู้ออกกำลังกายทั้งหมด 28,908,384 คน 
 จำนวนประชากรทั้งหมด 65,126,797 คน 
 
รายงานผลโดย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
ข้อมูลจำนวนประชากร อ้างอิงจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558