ลำดับ
บัตรประชาชน
ชื่อ-สกุล
หมายเลข
ปี
ชื่อกีฬา
รอบ
วัน
เวลา
จัดการ
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียน  คน