โครงการส่งเสริมกีฬาภาคฤดูร้อน "ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก"
ประจำปี 2560

ตารางชนิดกีฬาที่เปิดสอน วัน เวลา และสถานที่
ลำดับ
ปี
ชื่อกีฬา
จำกัดช่วงอายุ
วันที่
รอบ
เวลา
เปิดรับ(คน)
สถานที่
1 2560 กระบี่กระบอง/ดาบไทย 7-18 จันทร์-ศุกร์ 1 10:00-12:00 น. 45 อาคารกีฬานิมิบุตร ชั้น 1
2 2560 กระบี่กระบอง/ดาบไทย 7-18 จันทร์-ศุกร์ 2 13:00-15:00 น. 45 อาคารกีฬานิมิบุตร ชั้น 1
3 2560 กอล์ฟ 10-18 จันทร์-ศุกร์ 1 07:00-09:00 น. 75 สนามวอร์ม 200 เมตร
4 2560 บาสเกตบอล 9-18 จันทร์-ศุกร์ 1 14:00-16:00 น. 75 อาคารกีฬานิมิบุตร
5 2560 บาสเกตบอล 9-18 จันทร์-ศุกร์ 2 16:00-18:00 น. 75 อาคารกีฬานิมิบุตร
6 2560 ปีนหน้าผา 7-18 จันทร์-ศุกร์ 1 08:00-10:00 น. 45 หน้าสมาคมมวย
7 2560 ปีนหน้าผา 7-18 จันทร์-ศุกร์ 2 10:00-12:00 น. 45 หน้าสมาคมมวย
8 2560 ปีนหน้าผา 7-18 จันทร์-ศุกร์ 3 14:00-16:00 น. 45 หน้าสมาคมมวย
9 2560 ฟุตซอล 7-18 จันทร์-ศุกร์ 1 07:00-09:00 น. 150 ลานเอนกประสงค์กีฬานิมิบุตร
10 2560 ฟุตบอล 6-18 จันทร์-ศุกร์ 1 08:00-10:00 น. 150 สนามเทพหัสดิน
11 2560 ฟุตบอล 6-18 จันทร์-ศุกร์ 2 10:00-12:00 น. 150 สนามเทพหัสดิน
12 2560 มวยไทย - มวยสากล 7-18 จันทร์-ศุกร์ 1 08:00-12:00 น. 75 ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย
13 2560 มวยไทย - มวยสากล 7-18 จันทร์-ศุกร์ 2 10:00-12:00 น. 75 ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย
14 2560 มวยไทย - มวยสากล 7-18 จันทร์-ศุกร์ 3 14:00-16:00 น. 75 ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย
15 2560 ยิมนาสติกลีลาเด็กเล็ก 4-12 จันทร์-ศุกร์ 1 10:00-12:00 น. 150 ห้องพ่วงบุตร
16 2560 ยิมนาสติกลีลาเด็กเล็ก 4-12 จันทร์-ศุกร์ 2 14:00-16:00 น. 150 ห้องพ่วงบุตร
17 2560 ว่ายน้ำ 6-18 จันทร์-ศุกร์ 1 08:00-10:00 น. 150 สระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์
18 2560 ว่ายน้ำ 6-18 จันทร์-ศุกร์ 2 10:00-12:00 น. 150 สระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์
19 2560 ว่ายน้ำ 6-18 จันทร์-ศุกร์ 3 14:00-16:00 น. 150 สระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์
20 2560 ว่ายน้ำ 6-18 จันทร์-ศุกร์ 4 16:00-18:00 น. 150 สระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์
21 2560 ว่ายน้ำ (วันเสาร์ - อาทิตย์) 6-18 เสาร์-อาทิตย์ 1 08:00-10:00 น. 150 สระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์
22 2560 ว่ายน้ำ (วันเสาร์ - อาทิตย์) 6-18 เสาร์-อาทิตย์ 2 10:00-12:00 น. 150 สระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์
23 2560 สแต็ค 5-18 จันทร์-ศุกร์ 1 10:00-12:00 น. 75 อาคารกีฬานิมิบุตร ชั้น 2
24 2560 สแต็ค 5-18 จันทร์-ศุกร์ 2 14:00-16:00 น. 75 อาคารกีฬานิมิบุตร ชั้น 2
25 2560 หมากล้อม 7-18 จันทร์-ศุกร์ 1 08:00-10:00 น. 75 ห้องจัดเลีี้ยง อาคารกีฬานิมิบุตร
26 2560 หมากล้อม 7-18 จันทร์-ศุกร์ 2 10:00-12:00 น. 75 ห้องจัดเลีี้ยง อาคารกีฬานิมิบุตร
27 2560 หมากล้อม 7-18 จันทร์-ศุกร์ 3 14:00-16:00 น. 75 ห้องจัดเลีี้ยง อาคารกีฬานิมิบุตร
28 2560 เทควันโด (จันทร์ - ศุกร์) 6-18 จันทร์-ศุกร์ 1 10:00-12:00 น. 75 อาคารกีฬานิมิบุตร ชั้น 2
29 2560 เทควันโด (จันทร์ - ศุกร์) 6-18 จันทร์-ศุกร์ 2 13:00-15:00 น. 75 อาคารกีฬานิมิบุตร ชั้น 2
30 2560 เทควันโด (จันทร์ - ศุกร์) 6-18 จันทร์-ศุกร์ 3 15:00-17:00 น. 75 อาคารกีฬานิมิบุตร ชั้น 2
31 2560 เทเบิลเทนนิส 5-18 จันทร์-ศุกร์ 1 08:00-10:00 น. 75 อาคารกีฬานิมิบุตร ชั้น 1
32 2560 เทเบิลเทนนิส 5-18 จันทร์-ศุกร์ 2 10:00-12:00 น. 75 อาคารกีฬานิมิบุตร ชั้น 1
33 2560 แดนซ์สปอร์ต 5-18 จันทร์-ศุกร์ 1 08:00-12:00 น. 150 ห้องแอโรบิก อาคารกีฬานิมิบุตร
34 2560 แดนซ์สปอร์ต 5-18 จันทร์-ศุกร์ 2 10:00-12:00 น. 150 ห้องแอโรบิก อาคารกีฬานิมิบุตร
35 2560 แบดมินตัน 5-18 จันทร์-ศุกร์ 1 08:00-10:00 น. 150 อาคารกีฬานิมิบุตร
36 2560 แบดมินตัน 5-18 จันทร์-ศุกร์ 2 10:00-12:00 น. 150 อาคารกีฬานิมิบุตร