ผลการแข่งขันประจำวันที่ 4 มีนาคม 2556

ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 'เมืองแพร่เกมส์' ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2556 ณ จังหวัดแพร่ มีผลการแข่งขันดังนี้

Read more...

ผลการแข่งขันประจำวันที่ 3 มีนาคม 2556

ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 'เมืองแพร่เกมส์' ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2556 ณ จังหวัดแพร่ มีผลการแข่งขันดังนี้

Read more...

เปิดฉากกีฬานักเรียนคนพิการครั้งที่ 14 เมืองแพร่เกมส์

ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ วันที่ 1 มีนาคม 2556 ดร.สุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 255

Read more...

ผลการแข่งขันประจำวันที่ 2 มีนาคม 2556

ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 'เมืองแพร่เกมส์' ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2556 ณ จังหวัดแพร่ มีผลการแข่งขันดังนี้

Read more...

Custom text here. Joomla Template 888poker