เกี่ยวกับ

การแข่่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ

 

กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ เป็นการแข่งขันกีฬาของนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศไทย ซึ่งจัดโดยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

การจัดการแข่งขัน

ครั้งที่ชื่อการแข่งขันช่วงเวลาการแข่งขันเจ้าภาพจัดการแข่งขันสถานที่จัดการแข่งขันหมายเหตุ
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2520 กรุงเทพมหานคร กรีฑาสถานแห่งชาติ ในขณะนั้นใช้ชื่อเรียกว่า การแข่งขันกรีฑาฟุตบอลนักเรียนเขตการศึกษาประจำปี
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2523 กรุงเทพมหานคร กรีฑาสถานแห่งชาติ
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2524 กรุงเทพมหานคร กรีฑาสถานแห่งชาติ
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2525 กรุงเทพมหานคร กรีฑาสถานแห่งชาติ
ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2526 กรุงเทพมหานคร กรีฑาสถานแห่งชาติ ได้เปลี่ยนชื่อการแข่งขันเป็นการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2527 กรุงเทพมหานคร กรีฑาสถานแห่งชาติ
ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานคร กรีฑาสถานแห่งชาติ
ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2529 กรุงเทพมหานคร กรีฑาสถานแห่งชาติ
ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 6 – 14 พฤษภาคม 2530 จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เริ่มจัดการแข่งขันออกสู่ส่วนภูมิภาค
ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 20 – 27 เมษายน 2531 จังหวัดยะลา จังหวัดยะลา
ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 4 – 11 พฤษภาคม 2532 จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 4 – 11 พฤษภาคม 2533 จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 19 – 26 เมษายน 2534 จังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 3 – 10 พฤษภาคม 2535 จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 3 – 10 พฤษภาคม 2536 จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 3 – 10 มิถุนายน 2537 จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 10 – 17 มิถุนายน 2538 จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 18 ตากสินเกมส์ ระหว่างวันที่ 20 – 27 พฤศจิกายน 2539 จังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
ครั้งที่ 19 นิบงเกมส์ ระหว่างวันที่ 3 – 10 กุมภาพันธ์ 2541 จังหวัดยะลา จังหวัดยะลา
ครั้งที่ 20 บึงบอระเพ็ดเกมส์ ระหว่างวันที่ 7 – 14 กุมภาพันธ์ 2542 จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ครั้งที่ 21 ศรีลำดวนเกมส์ ระหว่างวันที่ 18 – 25 มกราคม 2543 จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ครั้งที่ 22 มะขามหวานเกมส์ ระหว่างวันที่ 15 – 22 มกราคม 2544 จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ครั้งที่ 23 สุพรรณเกมส์ ระหว่างวันที่ 8 – 15 กุมภาพันธ์ 2545 จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ครั้งที่ 24 กระบี่เกมส์ ระหว่างวันที่ 7 – 14 กุมภาพันธ์ 2546 จังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่
ครั้งที่ 25 แคนเกมส์ ระหว่างวันที่ 7 – 14 กุมภาพันธ์ 2547 จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 26 ฉลามชลเกมส์ ระหว่างวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2548 จังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ครั้งที่ 27 รถม้าเกมส์ ระหว่างวันที่ 2 – 9 กุมภาพันธ์ 2549 จังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง
ครั้งที่ 28 ตักสิลาเกมส์ ระหว่างวันที่ 7 – 14 กุมภาพันธ์ 2550 จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ครั้งที่ 29 ชุมพรเกมส์ ระหว่างวันที่ 6 – 13 กุมภาพันธ์ 2551 จังหวัดชุมพร จังหวัดชุมพร
ครั้งที่ 30 นครสุโขทัยเกมส์ ระหว่างวันที่ 2 – 10 กุมภาพันธ์ 2552 จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ครั้งที่ 31 เมืองช้างเกมส์ ระหว่างวันที่ 21 – 29 กุมภาพันธ์ 2553 จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ครั้งที่ 32 เมืองเพชรเกมส์ ระหว่างวันที่ 19 – 28 มกราคม 2554 จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ครั้งที่ 33 อุบลราชธานีเกมส์ ระหว่างวันที่ 23 – 31 มกราคม 2555 จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 34 เมืองแพร่เกมส์ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2556 จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่
ครั้งที่ 35 เมืองมะขามหวานเกมส์ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2557 จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ครั้งที่ 36 เชียงรายเกมส์ ระหว่างวันที่ 23 – 31 มกราคม 2558 จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ครั้งที่ 37 นครศรีธรรมราชเกมส์ ระหว่างวันที่ 23 – 31 มกราคม 2559 จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 38 จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
Custom text here. Joomla Template 888poker