เปิดฉาก 'เมืองแพร่เกมส์'

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก รังสันต์ ดิษฐบรรจง เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 'เมืองแพร่เกมส์'

 

โดยมี นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา, นายอภิชาต โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่, นายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,นางแสงจันทร์ วรสุมันต์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ณ สนามกีฬา อบจ.แพร่ เมื่อ 28 ม.ค. 2556

Custom text here. Joomla Template 888poker