สัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน

แนวคิด

     ออกแบบมาสคอตชื่อ "น้องมะขาม" สวมชุดนครบาลเพชรบูรณ์ สวมหมวก "กะโล่" เสื้อแขนยาวสีขาวกางเกงขายาวฝ้าเวสต์ปอยต์ ชื่อมะขามสื่อถึงของดีเมื่องเพชรบูรณ์ และการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการ แห่งชาติ ครั้งที่ 15 "เมืองมะขามหวานเกมส์" จัวหวัดเพชรบูรณ์

     น้องมะขาม มีบุคลิคร่างเริง เป็รมิตา ชอบการออกกำลังกาย พร้อมเป็นตัวแทนชาวเพชรบูรณ์ ในการตอนรับนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทุกคนสู่ การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการ แห่งชาติ ครั้งที่ 15 "เมืองมะขามหวานเกมส์" จัวหวัดเพชรบูรณ์

Custom text here. Joomla Template 888poker