การแข่งขันกรีฑานักเรียนกรมพลศึกษา ประจำปี 2560 : กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง
ไฮไลท์ข่าว