รายการ วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง คู่ที่ 8 สายที่ H คู่ที่ 8 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 14:00 น.
   สนามชายหาด ม.การกีฬา
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 ขวัญพิชชา อุปถัมภ์ เขตการแข่งขันที่ 9 สงขลา
2 สุปราณี เขียวมา เขตการแข่งขันที่ 9 สงขลา
1 ปิยฉัตร ป้อมแก้ว เขตการแข่งขันที่ 1 ชัยนาท
2 อุบลรัตน์ มีศรี เขตการแข่งขันที่ 1 ชัยนาท

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330