รายการ วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง คู่ที่ 7 สายที่ G คู่ที่ 7 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 13:30 น.
   สนามชายหาด ม.การกีฬา
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 นางสาวพิชชากร เชือกพรม เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
2 นางสาวสุปัญญา พัสดร เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
1 ธนภรณ์ ปุยสมุทร เขตการแข่งขันที่ 7 กาญจนบุรี
2 ภันทิรา รักแตง เขตการแข่งขันที่ 7 กาญจนบุรี

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330