รายการ เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวชาย คู่ที่ 9 คู่ที่ 9 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 13:30 น.
   โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 ก้องหล้า มณีกัญย์ เขตการแข่งขันที่ 3 ร้อยเอ็ด
2 ธีระพล ดอนลาดลี เขตการแข่งขันที่ 3 ร้อยเอ็ด
3 พันธมิตร ชุมด้วง เขตการแข่งขันที่ 3 ร้อยเอ็ด
4 อัษฎาวุฒิ เหล่าโหล่ เขตการแข่งขันที่ 3 ร้อยเอ็ด
5 อานนท์ โกกะพันธ์ เขตการแข่งขันที่ 3 ร้อยเอ็ด
1 นายนรเชษฐ์ ขวัญวารี เขตการแข่งขันที่ 6 พิษณุโลก
2 นายเจมส์ ใยย้อย เขตการแข่งขันที่ 6 พิษณุโลก
3 เด็กชายกิตตินันท์ ศรีกันยา เขตการแข่งขันที่ 6 พิษณุโลก
4 เด็กชายกิตติวินท์ ช่างเหล็ก เขตการแข่งขันที่ 6 พิษณุโลก
5 เด็กชายธีรภัทร บุญเพชร เขตการแข่งขันที่ 6 พิษณุโลก

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330