รายการ เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวชาย คู่ที่ 10 คู่ที่ 10 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 13:30 น.
   โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 ด.ช.นนทนันต์ ชมชื่น เขตการแข่งขันที่ 7 ราชบุรี
2 นายจิติวัฒน์ สงวนแก้ว เขตการแข่งขันที่ 7 สุพรรณบุรี
3 นายธีรเทพ ญาณศิริ เขตการแข่งขันที่ 7 สุพรรณบุรี
4 นายพิชิตพงษ์ ใจกล้า เขตการแข่งขันที่ 7 สุพรรณบุรี
1 กฤษณะ ศรีจันดา เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
2 ธนรัชต์ เเข่จะวัด เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
3 ศิริวัฒน์ ถากันหา เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
4 ศิวกร ถากันหา เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
5 นายจีรกันต์ อรุณรัตนกาญจน์ เขตการแข่งขันที่ 4 มหาสารคาม

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330