รายการ วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง คู่ที่ 5 สายที่ E คู่ที่ 5 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 11:00 น.
   สนามชายหาด ม.การกีฬา
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 นางสาวกรรณทิมา กิ่งชา เขตการแข่งขันที่ 4 มหาสารคาม
2 นางสาววณารินทร์ วรรณปักศิลป์ เขตการแข่งขันที่ 4 มหาสารคาม
1 ธิดารัตน์ สุทธิ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
2 อภิญญา แสงแพง เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330