รายการ วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง คู่ที่ 3 สายที่ C คู่ที่ 3 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 10:00 น.
   สนามชายหาด ม.การกีฬา
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 วรัญญา จันคง เขตการแข่งขันที่ 6 กำแพงเพชร
2 สุภิญญา ชูช้าง เขตการแข่งขันที่ 6 กำแพงเพชร

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330