รายการ วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง คู่ที่ 2 สายที่ B คู่ที่ 2 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09:30 น.
   สนามชายหาด ม.การกีฬา
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 รชา สุวรรณธาดา เขตการแข่งขันที่ 8 ภูเก็ต
2 แพรทอง โกลิยานนท์ เขตการแข่งขันที่ 8 ภูเก็ต
1 กัลยา สอนจันทร์ เขตการแข่งขันที่ 6 สุโขทัย
2 วิลาสินี สิงหาญ เขตการแข่งขันที่ 6 สุโขทัย

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330