รายการ เทควันโด ฟลายเวท หญิง น้ำหนัก 42 กก. - 44 ก.ก. คู่ที่ 21 คู่ที่ 21 รอบก่อนรองชนะเลิศ
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09:00 น.
   มณฑาทิพย์ฮอลล์ UD town (ส่วนหน้า)
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 ฉัตรชฎาภรณ์ บุญพันธ์ เขตการแข่งขันที่ 2 ชลบุรี
1 เจนนีเฟอร์ มาริสา ดอว์สัน เขตการแข่งขันที่ 8 กระบี่

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330