รายการ เทควันโด ฟลายเวท ชาย น้ำหนัก 45 กก. - 48 กก. คู่ที่ 16 คู่ที่ 16 รอบก่อนรองชนะเลิศ
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09:00 น.
   มณฑาทิพย์ฮอลล์ UD town (ส่วนหน้า)
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 รัฐนันท์ ปัญจวรารัตน์ เขตการแข่งขันที่ 1 อ่างทอง
1 นายธนัช เตชะรัตนวิบูลย์ เขตการแข่งขันที่ 9 สงขลา

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330