รายการ เทควันโด ฟินเวท ชาย น้ำหนักไม่เกิน 45 ก.ก. คู่ที่ 9 คู่ที่ 9 รอบก่อนรองชนะเลิศ
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09:00 น.
   มณฑาทิพย์ฮอลล์ UD town (ส่วนหน้า)
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 ด.ช.ณัฐพร แดงนก เขตการแข่งขันที่ 7 ราชบุรี
1 ภานุเดช นาคปลัด เขตการแข่งขันที่ 8 สุราษฎร์ธานี

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330