รายการ วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย คู่ที่ 7 สายที่ G คู่ที่ 7 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09:00 น.
  
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 นายปรวิทย์ เตาวะโต เขตการแข่งขันที่ 4 กาฬสินธุ์
2 นายภาคตะวัน ศรีหามาตร เขตการแข่งขันที่ 4 กาฬสินธุ์
1 พีรพัฒน์ ดีมา เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
2 อัมรินทร์ บุญคง เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330