รายการ วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย คู่ที่ 6 สายที่ F คู่ที่ 6 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09:00 น.
   สนามชายหาด ม.การกีฬา
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 ณรงค์ศักดิ์ โคตะวงษ์ เขตการแข่งขันที่ 2 ชลบุรี
2 พุทธิพงษ์ พันธุ์อินทร์ เขตการแข่งขันที่ 2 ชลบุรี
1 นายนันทิพัฒน์ ปัญญาสุวรรณศรี เขตการแข่งขันที่ 7 เพชรบุรี
2 เมธินทร์ สาลิลา เขตการแข่งขันที่ 7 เพชรบุรี

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330