รายการ วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย คู่ที่ 5 สายที่ E คู่ที่ 5 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09:00 น.
   สนามชายหาด ม.การกีฬา
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 เด็กชายณัฎฐากร ภูรุ่ง เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
2 เด็กชายภูมิวรินทร์ บุบผา เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
1 กิตตินัช ศรีอินท์ฺ เขตการแข่งขันที่ 9 สงขลา
2 ธนากร แก้วมณี เขตการแข่งขันที่ 9 สงขลา

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330