รายการ วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย คู่ที่ 4 สายที่ D คู่ที่ 4 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09:00 น.
   สนามชายหาด ม.การกีฬา
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 นายภูวดล ดวงเทพ เขตการแข่งขันที่ 9 นราธิวาส
2 อัมรินทร์ หมีสา เขตการแข่งขันที่ 9 นราธิวาส
1 ณัฐวุฒิ ฉลวยศรี เขตการแข่งขันที่ 8 นครศรีธรรมราช
2 วรภัทร พลพิชัย เขตการแข่งขันที่ 8 นครศรีธรรมราช

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330