รายการ วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย คู่ที่ 3 สายที่ C คู่ที่ 3 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09:00 น.
   สนามชายหาด ม.การกีฬา
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 นายคณิศร เสสา เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
2 นายจักรกฤษ ศรีสุข เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
3 นายอาคม พลเสน เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
1 นายตรีศิลป์ ศิลปชัยนิธิโชติ เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี
2 นายนพวิชญ์ พุทธรงค์ เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี
3 นายวิพลชัย เนื้อขาว เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330