รายการ วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย คู่ที่ 2 สายที่ B คู่ที่ 2 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09:00 น.
   สนามชายหาด ม.การกีฬา
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 นายวรนล ไชยชะนะ เขตการแข่งขันที่ 8 ภูเก็ต
2 อับดุลเล๊าะ หวังกูหลำ เขตการแข่งขันที่ 8 ภูเก็ต
1 นายณัฐนนท์ อนันตะสุข เขตการแข่งขันที่ 3 นครราชสีมา
2 นายอนุชา พรมดี เขตการแข่งขันที่ 3 นครราชสีมา

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330