รายการ วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย คู่ที่ 1 สายที่ A คู่ที่ 1 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09:00 น.
   สนามชายหาด ม.การกีฬา
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 นายวชิรวิชญ์ หมวดผา เขตการแข่งขันที่ 7 สุพรรณบุรี
2 นายสหรัฐ แสงผ่อง เขตการแข่งขันที่ 7 สุพรรณบุรี
1 นายกิตติชัย ใจซื่อ เขตการแข่งขันที่ 2 จันทบุรี
2 นายสัภยา ลาคำพา เขตการแข่งขันที่ 2 จันทบุรี

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330