ประมวลวีดีโอกิจกรรม

มหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลเลนจ์เดย์"

วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 05.00 - 19.00 น.